British University Vietnam

British University Vietnam

Giáo dục
British University Vietnam hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chương trình giáo dục đại học Anh Quốc chất lượng quốc tế nhằm phát triển sự nghiệp cho những sinh viên Việt Nam có khát vọng và hoài bão trong cuộc sống.

Thông tin liên hệ

  • 193 BA TRIEU STREET, HA NOI
  • http://www.buv.edu.vn/
  • >500 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 53 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2012

The Golden Dragon Award 2012 & 2013 & 2014 & 2015

2009

VBU was founded

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Lương thưởng và các chế độ phúc lợi khác

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo