21 cách giúp tuyển dụng hiệu quả hơn!

Đánh giá post

tuyển dụng nhân sự hiệu quả

1. Thiết lập và tận dụng thương hiệu nhà tuyển dụng.

2. Cải thiện tin tuyển dụng với mô tả công việc hấp dẫn.

3. Ưu tiên thực hành tính đa dạng, công bằng và hòa nhập.

4. Xem ứng viên như khách hàng và tạo trải nghiệm tuyệt với cho ứng viên.

5. Thực hiện các cuộc phỏng vấn chất lượng, ấn tượng.

6. Sử dụng bảng tin tuyển dụng hấp dẫn.

7. Mở rộng phạm vi tiếp cận trên mạng xã hội.

8. Tạo thêm các video tuyển dụng.

9. Liên hệ với những ứng viên đủ điều kiện trong quá khứ.

10. Liên hệ với các nhân viên cũ (cựu nhân viên).

11. Nhắm mục tiêu các ứng viên thụ động bằng E-mail Marketing hoặc chương trình chăm sóc đặc biệt.

12. Tuyển dụng thông qua các trường cao đẳng, đại học.

13. Tổ chức hoặc tham dự các cuộc gặp gỡ liên quan đến ngành.

14. Thực hiện chương trình giới thiệu nhân viên.

15. Cải thiện quy trình tuyển dụng với dữ liệu và chỉ số, ưu tiên tuyển dụng tự động hoá và nhanh chóng.

16. Xây dựng và Đào tạo đội ngũ tuyển dụng xuất sắc.

18. Thuê đơn vị tuyển dụng để tạo thêm phương án dự phòng.

19. Các bộ phận được tham gia trực tiếp vào quá trình tuyển dụng, đánh giá và sàng lọc ứng viên.

20. Cần có chiến lược, mục tiêu và kế hoạch tuyển dụng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn (Inbound Marketing…).

21. Tuyển dụng đa kênh.

Tác giả: Bùi Đoàn Chung

Tìm việc làm ngay!

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

Chia sẻ bài viết này trên: