Mục tiêu SMART là gì? Cách đặt mục tiêu SMART

Đánh giá post
Job ngon - Thu nhập trên 26Tr - Không kinh nghiệm - Mời bạn ứng tuyển

Mục tiêu SMART là một phương pháp hiệu quả để đặt, quản lý mục tiêu trong cả cuộc sống cá nhân và công việc. Bằng cách áp dụng nguyên tắc Specific, Measurable, Achievable, Relevant và Time bound, chúng ta có thể tạo ra những mục tiêu cụ thể, đo lường được và đạt được một cách khả thi.

1. Mục tiêu SMART là gì?

Mục tiêu SMART là một phương pháp thiết lập mục tiêu cụ thể, đo lường được, khả thi, có tính thực tế và thời gian cụ thể. SMART là một từ viết tắt cho các tiêu chí mà một mục tiêu nên đáp ứng.

mục tiêu smart
Mục tiêu SMART là gì?

1.1 Specific – Tính cụ thể

Specific là một trong những yếu tố quan trọng trong mục tiêu SMART. Nó đảm bảo rằng mục tiêu được xác định một cách cụ thể, rõ ràng và không mơ hồ.

Khi một mục tiêu được đặt ra một cách cụ thể, nó sẽ định rõ những hành động, kết quả hoặc tiêu chuẩn cụ thể mà bạn cần đạt được. Điều này giúp bạn tạo ra sự rõ ràng và định hướng, hạn chế sự đánh lạc hướng và tăng khả năng đạt được mục tiêu. Mục tiêu cụ thể có thể được mô tả bằng các chỉ số đo lường rõ ràng như số lượng, phần trăm, thời gian hoặc tiêu chí định lượng khác.

Ví dụ, thay vì đặt một mục tiêu “Tăng doanh số bán hàng”, mục tiêu cụ thể sẽ là “Tăng doanh số bán hàng lên 10% so với quý trước”.

1.2 Measurable – Đo lường

Đây là yếu tố đảm bảo rằng mục tiêu được xác định một cách cụ thể và có thể đo lường được, dựa trên các chỉ số, tiêu chí hoặc phép đo cụ thể.

Mục tiêu có tính đo lường giúp định rõ tiến trình và đánh giá mức độ đạt được. Bằng cách xác định các chỉ số đo lường cụ thể, bạn có thể theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả.

Ví dụ, mục tiêu “Tăng doanh số bán hàng” có thể được đo lường bằng cách xác định doanh số bán hàng hàng tháng hoặc doanh thu từ các sản phẩm cụ thể.

1.3 Attainable – Khả năng thực hiện

Yếu tố này thể hiện mục tiêu được đặt một cách hợp lý và khả thi để có thể đạt được.

Mục tiêu cần được thiết lập sao cho phù hợp với tài nguyên, năng lực và khả năng của bạn. Nó phải có tính khả thi và có khả năng thực hiện dựa trên những điều kiện hiện có. Mục tiêu quá cao hoặc quá khó có thể gây nản lòng và gây áp lực không cần thiết.

Yếu tố Attainable đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận và đánh giá khả năng của bạn để xác định mục tiêu có thể đạt được trong phạm vi thực tế. Nếu mục tiêu quá lớn hoặc quá khó, có thể cần điều chỉnh hoặc phân chia thành các bước nhỏ hơn để tiến gần đến mục tiêu cuối cùng.

Xem thêm: 10+ Mẫu sơ đồ mục tiêu bản thân hay, mới nhất 2023

1.4 Relevant – Tính thực tế

Relevant là yếu tố không thể thiếu trong mục tiêu SMART. Nó đảm bảo rằng mục tiêu được thiết lập có ý nghĩa và liên quan trực tiếp đến sự phát triển, chiến lược hoặc mục đích chung của bạn.

Mục tiêu cần phải liên quan trực tiếp đến những ưu tiên, giá trị và mục tiêu tổng thể của chính bạn. Nó phải đóng góp vào việc đạt được kết quả quan trọng và phù hợp với ngữ cảnh và mục tiêu lớn hơn.

Yếu tố Relevant đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và đánh giá xem mục tiêu có mang lại giá trị và lợi ích thực tế hay không. Nó cần phải được xác định rõ ràng làm thay đổi hoặc cải thiện các khía cạnh quan trọng và phù hợp với mục tiêu chung.

1.5 Time bound – Khung thời gian

Time bound đảm bảo rằng mục tiêu được đặt ra với một thời hạn cụ thể để tạo sự cấu trúc và định hướng cho việc đạt được mục tiêu.

Thiết lập một thời hạn cho mục tiêu giúp tạo ra sự mục tiêu và sự tập trung. Nó giúp đảm bảo rằng bạn sẽ làm việc với sự kiên nhẫn và tầm nhìn trong một khoảng thời gian xác định. Thời hạn cung cấp một khung thời gian rõ ràng để đánh giá tiến trình và đạt được mục tiêu.

Yếu tố Time bound khuyến khích việc thiết lập mục tiêu có thời gian xác định, chẳng hạn như ngày, tháng, quý hoặc năm để đạt được mục tiêu. Điều này giúp tạo ra áp lực và kỷ luật, khuyến khích việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian đã định.

2. Ý nghĩa của mục tiêu SMART

mục tiêu smart là gì
Ý nghĩa của mục tiêu SMART

Mục tiêu SMART có ý nghĩa như thế nào? Nội dung dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn.

2.1 Ý nghĩa chung

Mục tiêu SMART bao gồm Specific, Measurable, Achievable, Realistic và Time bound. Mỗi yếu tố này mang ý nghĩa riêng:

 • Specific (Cụ thể): Đặt ra câu hỏi: “Mục tiêu là gì?” và “Những kết quả mong muốn sau khi đạt được mục tiêu là gì?” , xác định rõ những gì bạn muốn đạt được và mô tả cụ thể về hướng đi, phạm vi của mục tiêu.
 • Measurable (Đo lường được): Đặt câu hỏi: “Mục tiêu nằm ở mức độ nào?” và “Làm sao để biết mục tiêu đã đạt được?”, xác định các tiêu chí hoặc chỉ số đo lường để theo dõi tiến trình và đánh giá kết quả của mục tiêu.
 • Achievable (Có thể đạt được): Đặt câu hỏi: “Có khả năng đạt được mục tiêu không?” và “Có đủ tài nguyên và năng lực để đạt được mục tiêu?”, xác định xem mục tiêu có khả thi và có thể thực hiện được dựa trên tài nguyên, khả năng hiện có.
 • Realistic (Hợp lý): Đặt câu hỏi: “Mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế không?” và “Bản thân có điều kiện và khả năng để đạt được mục tiêu?”, đảm bảo rằng mục tiêu hợp lý và phù hợp với tình hình hiện tại và bạn có những điều kiện, khả năng để thực hiện mục tiêu đó.
 • Time bound (Có thời hạn): Đặt câu hỏi: “Mục tiêu sẽ thực hiện trong khoảng thời gian nào?” và “Khi nào là thời gian kết thúc?”, thiết lập một khung thời gian cụ thể để đạt được mục tiêu và đảm bảo rằng thời gian được đặt là hợp lý, khả thi.

Xem thêm: Cách đặt mục tiêu công việc giúp bạn phát triển sự nghiệp!

2.2 Ý nghĩa trong Marketing

Trong Marketing, mục tiêu SMART còn mang nhiều ý nghĩa khác, cụ thể đó là:

Cụ thể hóa các mục tiêu

Mô hình SMART giúp cụ thể hóa mục tiêu bằng cách sử dụng con số và chỉ số đo lường. Điều này tạo ra một bức tranh tổng thể rõ ràng và dễ hiểu về những gì cần đạt được. Áp dụng SMART giúp các dự án, chiến lược Marketing đảm bảo tính khả thi và tạo động lực trong quá trình đạt được mục tiêu.

Tăng độ chính xác, phù hợp cho mục tiêu

Mô hình SMART giúp nhà quản lý doanh nghiệp dễ dàng nhận biết và loại bỏ những mục tiêu không phù hợp. Các mục tiêu theo SMART cụ thể, có thể đo lường, khả thi, thực tế và có thời hạn. Điều này giúp doanh nghiệp xác định chiến lược một cách hiệu quả và đạt được kết quả tốt hơn.

Cải thiện khả năng đo lường

Các nguyên tắc SMART giúp nhà quản trị dễ dàng đo lường mục tiêu và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Nó cung cấp thông tin để xác định các biện pháp cải thiện và khắc phục khi cần thiết. Điều này giúp tăng tính hiệu quả và đạt được sự tiến bộ trong công việc.

Tăng năng suất làm việc

Mục tiêu SMART là nền tảng để doanh nghiệp tìm ra hướng đi nhanh nhất. Nó giúp nhân viên có định hướng rõ ràng và nhà quản trị đánh giá năng lực chính xác. Thay vì tăng ca nhiều giờ, đặt mục tiêu cụ thể giúp nhân viên tập trung vào công việc và tạo ra ý tưởng sáng tạo để đạt hiệu suất cao.

3. Cách đặt mục tiêu SMART

Cách đặt mục tiêu SMART có thể được thực hiện theo các bước sau:

Các yếu tố đặt mục tiêu SMART hiệu quả
Cách đặt mục tiêu SMART

3.1 Định hướng mục tiêu

Khi đặt mục tiêu, hãy xác định rõ những gì bạn thực sự muốn đạt được và định hướng mục tiêu cụ thể. Đồng thời, bạn hãy đánh giá tính khả thi và tính thực tế của mục tiêu đó, đặt một khung thời gian cụ thể để hoàn thành nó. Điều quan trọng là tuân theo các nguyên tắc của mô hình SMART và duy trì sự tập trung, theo dõi mục tiêu của bạn. Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ tạo ra một kế hoạch rõ ràng và có hướng dẫn để tiến tới thành công.

3.2 Viết mục tiêu ra giấy

Việc viết ra những gì bạn muốn đạt được là một cách tạo động lực hiệu quả. Để áp dụng mô hình SMART, bạn hãy viết mục tiêu theo thứ tự ưu tiên từ lớn đến nhỏ. Sau đó, bạn hãy dán nó ở nơi mà bạn có thể nhìn thấy thường xuyên. Điều này sẽ thúc đẩy bạn thực hiện và giữ động lực trong quá trình đạt được mục tiêu của mình.

3.3 Xây dựng kế hoạch

Để đạt mục tiêu, bạn hãy chia nhỏ nó thành các giai đoạn thực hiện và xác định phương pháp để tiếp cận từng giai đoạn đó. Bạn hãy xây dựng một kế hoạch chi tiết theo ngày, tuần, tháng hoặc quý, tùy thuộc vào tính chất của mục tiêu. Điều này giúp bạn có sự tổ chức, kiểm soát tốt hơn trong quá trình thực hiện mục tiêu và dễ dàng đo lường tiến độ, đánh giá kết quả.

4. Ví dụ về mục tiêu SMART

Cách đặt mục tiêu smart theo nguyên tắc
Ví dụ về mục tiêu SMART

Dưới đây là một số ví dụ về mục tiêu SMART trong các lĩnh vực khác nhau:

 • Lĩnh vực sức khỏe:
 • Mục tiêu: Tập thể dục ít nhất 3 lần mỗi tuần trong vòng 3 tháng.
 • SMART: Tập thể dục 45 phút vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần trong vòng 12 tuần để nâng cao sức khỏe và tăng cường cường độ cơ thể.
 • Lĩnh vực công việc:
 • Mục tiêu: Đạt được 10% tăng doanh số bán hàng trong quý 2.
 • SMART: Tạo ra một chiến dịch marketing mới, tăng cường quảng bá sản phẩm, đặt mục tiêu đạt doanh số bán hàng tăng 10% trong quý 2 bằng cách theo dõi số lượng khách hàng mới và doanh thu từ các giao dịch hoàn thành.
 • Lĩnh vực học tập:
 • Mục tiêu: Hoàn thành bài tập hàng tuần và đạt điểm trung bình 8/10 trong môn Toán trong học kỳ này.
 • SMART: Hoàn thành bài tập Toán hàng tuần trước ngày thứ Năm mỗi tuần, đặt mục tiêu đạt điểm trung bình 8/10 trong học kỳ bằng cách tham gia các buổi học bổ sung và ôn tập đều đặn.
 • Lĩnh vực tài chính:
 • Mục tiêu: Tiết kiệm 10% thu nhập hàng tháng để tạo quỹ dự phòng trong vòng 6 tháng.
 • SMART: Đặt mục tiêu tiết kiệm 10% thu nhập hàng tháng bằng cách cắt giảm các chi tiêu không cần thiết và tạo kế hoạch tài chính cụ thể. Hoàn thành việc tiết kiệm trong vòng 6 tháng để có một quỹ dự phòng đáng tin cậy.
 • Lĩnh vực phát triển cá nhân:
 • Mục tiêu: Đọc 12 sách về kỹ năng lãnh đạo trong năm nay.
 • SMART: Đặt mục tiêu đọc một cuốn sách về kỹ năng lãnh đạo mỗi tháng trong vòng 12 tháng bằng cách tạo thời gian hàng ngày để đọc và thiết lập danh sách các cuốn sách cần đọc.

Xem thêm: Tổng hợp các mẫu lập kế hoạch cho bản thân ấn tượng

5. Phân biệt mục tiêu SMART và OKR

Cách đặt mục tiêu theo mô hình SMART
Phân biệt mục tiêu SMART và OKR

Nhiều người có sự nhầm lẫn giữa mục tiêu SMART – OKR bởi cả 2 đều mang đặc điểm của mô hình quản trị mục tiêu Peter Drucker và có 5 yếu tố. Vậy thì trong nội dung này, JobsGO sẽ giúp các bạn phân biệt rõ giữa SMART và OKR.

Tiêu chí so sánh SMART OKR
Mục đích Tập trung vào mục tiêu cụ thể và đo lường. Tập trung vào việc thiết lập mục tiêu và sử dụng key results để đánh giá hiệu quả.
Phạm vi Thích hợp cho cá nhân và phòng ban. Áp dụng cho mục tiêu chiến lược của toàn bộ doanh nghiệp.
Độ linh hoạt Không đưa ra một số lượng mục tiêu cụ thể. Đưa ra số lượng mục tiêu cụ thể và chỉ số phù hợp với hoạt động và mục tiêu của doanh nghiệp.
Thời gian Đặt thời hạn cụ thể cho mỗi mục tiêu. Sử dụng các chỉ số chính để đánh giá hiệu quả thực hiện trong một khoảng thời gian xác định.

Việc sử dụng mục tiêu SMART giúp chúng ta tập trung vào những mục tiêu quan trọng, tăng cường hiệu suất và đạt được thành công. Bằng cách xác định rõ ràng và đo lường tiến độ, chúng ta có thể nắm bắt được tiềm năng và tạo động lực để vượt qua thách thức. Mục tiêu SMART không chỉ là một công cụ hữu ích, mà còn là một phương pháp giúp chúng ta đạt được những kết quả đáng giá trong cuộc sống và sự nghiệp.

(Theo JobsGO - Nền tảng tìm việc làm, tuyển dụng, tạo CV xin việc)

JobsGO Banner

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *