Tuyển dụng 5 việc làm san golf tan son nhat trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5 việc làm san golf tan son nhat trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
1. Tổ Trưởng Bar Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
2. Nhân Viên Tạp Vụ/ Vệ Sinh Công Cộng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
3. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
4. Giám Sát Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
5. Nhân Viên Lễ Tân/ Thu Ngân Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat