Universal Network Connection (UNC)

Universal Network Connection (UNC)

Kinh doanh

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

• Attractive salary • Quarterly award for good job • Great environment for English practice • Funny and supportive team • After 3 months, the salary range will be reviewed and considered • Lunch & parking fee support • 13th month salary • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo