Talent Mind Education

Giáo dục/Đào tạo

Talent Mind Education chuyên tư vấn giải pháp và phát triển các chương trình đào tạo, huấn luyện tài năng quản lý - lãnh đạo, chương trình đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực nhằm hoàn thiện kỹ năng và nâng cao năng lực làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên của các tổ chức doanh nghiệp. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi cần tuyển lập trình viên PHP làm việc tại cơ sở TP HCM.

Thông tin liên hệ

  • 456 Lê Quang Định, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
  • contact@internship.edu.vn
  • http://talentmind.edu.vn/
  • 0835150635
  • 20-50 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2013

Thành lập Công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo