OASIS GARMENT CO., LTD (VIET NAM)

OASIS GARMENT CO., LTD (VIET NAM)

Kinh doanh, Dệt may

Thông tin liên hệ

  • 165 Road 2, Hau Hamlet, Tan Thong Hoi Commune , Huyện Củ Chi , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • http://oasisgarment.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 44 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo