Green Plaza Hotel

Green Plaza Hotel

Kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • 238 Bach Dang Street, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 57 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo