Công ty CP Việt Hương

Công ty CP Việt Hương

Kinh doanh
Viet Huong is an enterprise with more than 30 years of experience in doing business. Due to the right strategic investment direction with government 1989 “open door” policy, Viet Huong has continuously and stably developed through time to time. Viet Huong mostly invests in industrial park, real estate, construction, department stores and hotels and international trade in food, agricultural and other products.

Thông tin liên hệ

  • Lot D1, Viet Huong Industrial Park 1, Thuan Giao Ward, Thuan An Town, Binh Duong
  • http://viethuongip.com
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 8 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo