Công ty cổ phần chứng khoán IB

Công ty cổ phần chứng khoán IB

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư
Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chính thức cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP ngày 10 tháng 12 năm 2007 lấy tên là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom.
Năm 2014, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (theo Giấy phép số 09/GPĐC-UBCK ngày 21/5/2014
Năm 2011, Công ty đã tiến hành đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (theo Giấy phép số 30/GPĐC-UBCK ngày 6/5/2011) và chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội (theo Giấy phép số 40/GPĐC-UBCK ngày 05/7/2011).
Cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 29 tháng 12 năm 2009 theo Quyết định số 1036/QĐ-SGDHN ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Hoạt động chính của Công ty bao gồm Môi giới chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán. IBSC là một trong số ít các công ty chứng khoán tại Việt Nam có hoạt động an toàn, hiệu quả trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Thông tin liên hệ

  • Tầng 5, số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng
  • www.ibsc.vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo