AIDEN SAIGON HOTEL

AIDEN SAIGON HOTEL

Khách sạn

Thông tin liên hệ

  • 28-30-32-34 Đường số 26, P.11, Q.6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo