TECCO Do son Hotel

TECCO Do son Hotel

Khách sạn
Tổ hợp Khách sạn, Nhà hàng & Spa Tecco Đồ Sơn Khu du lịch Quốc tế Hòn Dáu - Hon Dau Resort Khu 3 Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng

Thông tin liên hệ

  • Khu du lịch Quốc tế Hòn Dấu Khu 3 Vạn Hương - Đồ Sơn - Hải Phòng
  • http://teccodosonhotel.com.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 14 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo