Công Ty CP Phần mềm Siten

Công Ty CP Phần mềm Siten

Công nghệ thông tin
Siten JSC. is a company aims to be a professional software and technology solution company in Vietnam. Our core structure based on 3 mains pillars which are production, research and education.

Thông tin liên hệ

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 24 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Tham dự ngày hội tuyển dụng Aptech Job Fair

2015

Thành lập Siten JSC

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Internal Training: Professional Skills, English & Soft Skills Monthly Tek Talk, Seminar with Siten's Partners. Comfortable Working Space, Working Place Support for Teams.

Du lịch

Nghệ thuật

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo