CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX (TANICONS)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CƠ KHÍ TÂN BÌNH TANIMEX (TANICONS)

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng

Thông tin liên hệ

  • Số 44 đường DC8, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
  • http://tanicons.com.vn
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 14 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo