Khách Sạn X2 Vibe Việt Trì

Khách Sạn X2 Vibe Việt Trì

Kinh doanh

Thông tin liên hệ

  • Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 10 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo