Công Ty TNHH Cinnamon Lab

Công Ty TNHH Cinnamon Lab

Biên dịch/Phiên dịch
Cinnamon AI Labs (https://cinnamon.is) is the pioneer company in consulting and designing innovative solutions using AI technology for business. We aim to become a leading global company in this field by 2025. Such tremendous challenge proves Cinnamon's drastic and passion to transform business with AI solutions.

Thông tin liên hệ

  • 89 Lang Ha, Dong Da, Hanoi
  • https://cinnamon.is/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 9 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Team building

Thể thao

Nghệ thuật

Party

Tình nguyện

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo