Trường Đào Tạo Kỹ Năng Sống Outward Bound Việt Nam

Trường Đào Tạo Kỹ Năng Sống Outward Bound Việt Nam

Du lịch, Giáo dục/Đào tạo, Thể dục/Thể thao
Outward Bound® was founded by celebrated and progressive German educator Kurt Hahn. The first Outward Bound® centre was established in the United Kingdom in 1941. The organization then progressively expanded in the United Kingdom, then to Asia, America, Africa, Europe, Australia, New Zealand, and other countries. OBI across the globe with 50 centers, 6 continents and 30 countries
Each year about 250,000 participants complete an Outward Bound course around the world. Outward Bound remains the largest and most established non-profit making organization in the world in its field and the future of Outward Bound looks very promising.

Thông tin liên hệ

  • 2/2C Khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc, phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
  • http://obv.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo