Nexcel Solutions Ltd

Nexcel Solutions Ltd

Công nghệ thông tin
Nexcel is engaged in software development and system integration. We develop, integrate and maintain software systems and platforms based on customer's business needs and requirements. By working in agile teams, we move fast in developing new products and aim for continuous improvement.

Thông tin liên hệ

  • Lô 40, Tòa Nhà SMS, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Q12, HCM.
  • http://www.nexcel.vn/
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Du lịch

Bóng đá

Team building

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo