Lan Rừng Resort & Spa Phước Hải

Lan Rừng Resort & Spa Phước Hải

Khách sạn
Lan Rung Resort & Spa in Phuoc Hai is located on a pristine beach between the coastal villages of Long Hai and Phuoc Hai in Ba Ria Vung Tau province. This cozy resort offers contemporary - classic elegance in naturally beautiful surrounds, exquisite food - for which the Lan Rung brand stands - and generous hospitality. Guests can enjoy our tastefully furnished lounge, spacious Al Fresco terraces, an inviting swimming pool and stylishly appointed Superior and Deluxe Rooms. All this is coupled with attention to detail and personalized services.

Thông tin liên hệ

  • Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • http://phuochai.lanrung.com.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 17 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo