Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View

Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View

Khách sạn

Thông tin liên hệ

  • Số 12 Trần Phú, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 60 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo