Công ty TNHH Vitalify Á Châu

Công ty TNHH Vitalify Á Châu

Công nghệ thông tin
Vitalify Asia is a Japan-based company specialized in developing web and mobile application and other services related to Internet.
• http://vitalify.asia/vn
• 7 years experience for Smart Phone field in Vietnam.
• Over 100 Vietnamese Engineers.
• 10 Japanese staff in Ho Chi Minh.
• 30 Japanese staff in Tokyo, Japan.
• Developed over 100 entertainment apps/services as outsourcing for Japan market.
• Developed over 100 entertainment apps/services as own original services.

Thông tin liên hệ

  • 224A-224B Dien Bien Phu Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • http://vitalify.asia/en/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 45 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

2016

Organized a overview React-Native

2008

Established Vitalify Asia Co.,Ltd

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

- Very attractive salaries that commensurate with work experience. - Professional work environment & career advancement opportunities. - Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations.

Du lịch

Team building

Party

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo