CÔNG TY TNHH PRESSURE SYSTEM BUILDERS VIETNAM

CÔNG TY TNHH PRESSURE SYSTEM BUILDERS VIETNAM

Kinh doanh, Dầu Khí, Xuất Nhập Khẩu
Pressure System Builders Vietnam (PSBV) is a private owned company specializing in the supply of high pressure and high specification fluid systems and components. Our main market is the Oil & Gas Industry though our quality products are sold to other industries including Contractor Testing Service, Marine, Navy, Diving, Air Force, Power Plan, Mining, Research and Development, and general hydraulic. Customer references: PTSC, PPS, PVD, VSP, Bien Dong POC, Cuu Long JOC, Truong Son JOC, JVPC, KNOC, Nam Con Son GPP, Modec, Schlumberger, Hallibuton, Baker Hughes, Expro, Aker Solution, Alpha ECC, PV Ship Yard, Saigon Shipyard, etc.

Thông tin liên hệ

  • 3/9 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
  • http://psbvn.com/
  • 50-100 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 17 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo