CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO

CÔNG TY TNHH MTV SEDO VINAKO

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 18 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo