Công ty TNHH May mặc Whitex (Việt Nam)

Công ty TNHH May mặc Whitex (Việt Nam)

Dệt may

Thông tin liên hệ

  • Lô U6-3, Đường số 4B, KCN Hòa Khánh mở rộng, Đà Nẵng
  • http://www.whitexgarments.com/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 5 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo