Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA

Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • Đại Bản, An Dương, Hải Phòng
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo