Tải app JobsGO

EVN SPC IT

JobsGO /
Nhà tuyển dụng /
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam

Công nghệ thông tin
Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (IT&T) trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam được hình thành trên cơ sở đổi tên Trung tâm Điện toán Công ty Điện lực 2 vào năm 2005. Cho đến nay Công ty là một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực CNTT trong Tập đoàn Điện lực với quá trình hoạt động và phát triển (1975-2010)
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Xây dựng và cung cấp các phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý và kỹ thuật.
- Tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng LAN/WAN và các thiết bị khác như máy in, máy tính, HHU, AMR...
- Trung tâm đào tạo về lĩnh vực Công nghệ thông tin cho Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- Đầu mối trong việc phối hợp với Tập đoàn Điện lực (EVN) triển khai các phần mềm dùng chung cho Tổng công ty Điện lực miền Nam

Thông tin liên hệ

  • 1K-1J Bà Triệu P.12 - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
  • http://it.evnspc.vn/
  • 200-500 cán bộ/nhân viên

Thông tin tuyển dụng

Việc làm đã đăng

Hiện không có việc làm đang tuyển, bạn tham khảo các việc tương tự sau

Việc làm đề xuất dành cho bạn

Tải app JobsGO

Giới thiệu chung

Lịch sử thành lập

2012

Công ty đổi tên thành Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam (theo quyết định số 1154/QĐ-EVN SPC ngày0 5/06/2012 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam)

2010

Đổi tên thành Công ty Viễn thông và Công nghệ Thông tin Điện lực Miền Nam theo Quyết định số 171/QĐ-EVN SPC ngày 28/4/2010 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam

2005

Trung tâm Điện toán đổi tên thành Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin theo Quyết định số 340/QĐ-EVN ngày 06/07/2005 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.

1983

Trung Tâm Điện Toán là đơn vị đầu tiên trong hơn 40 đơn vị của Công ty Điện Lực 2 nay là Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3

1975

Công ty Điện lực miền Nam được thành lập. Khi đó, Trung Tâm Điện Toán nay là Công ty CNTT Điện lực miền Nam cũng được tiếp quản từ máy móc thiết bị đến các chương trình phần mềm

Các phúc lợi cho nhân viên

Chính sách chế độ

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

Tổng quan công ty Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Nam : là một đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm đưa nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam. Thực hiện định hướng về Công Nghệ Thông Tin của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam trong giai đoạn 2010-2015, Công ty Công Nghệ Thông Tin Điện lực Miền Nam đang chuyển dần sang mô hình hoạt động mới trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin với các chức năng sau: - Trung tâm cơ sở dữ liệu của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. - Trung tâm Internet của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam nhằm quản lý nguồn thông tin và cung cấp thông tin dịch vụ khách hàng, tiến dần đến thương mại điện tử trong lĩnh vực kinh doanh bán điện. - Trung tâm xây dựng và cung cấp các phần mềm phục vụ cho nhu cầu quản lý và kỹ thuật của Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. - Trung tâm đào tạo về Công Nghệ Thông Tin cho toàn thể CBCNV trong Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam. - Đơn vị tư vấn cho các Điện Lực trong công tác thiết kế, lắp đặt, bảo trì mạng LAN/WAN và các thiết bị khác như máy in, máy tính, HHU, AMR…. - Đầu mối trong việc phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai các phần mềm dùng chung cho Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam Đọc Thêm > Vì sao làm việc với chúng tôi? Trong các năm qua, về lĩnh vực phần mềm, Công ty đã thực hiện và triển khai thành công những hệ thống chương trình mang lại hiệu quả cao phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị trực thuộc như: Chương trình Quản lý công văn (E-Office), Quản trị nguồn nhân lực (HRM), Quản lý Đầu tư Xây dựng, Quản lý sửa chữa lớn … Tiêu biểu nhất là chương trình Quản lý Công văn đã được sử dụng rộng rãi trong toàn Tổng Công ty. Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai các hệ chương trình phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam như: CMIS, FMIS, ... đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Trong lĩnh vực hệ thống, Công ty đảm nhiệm vai trò quản trị hệ thống mạng LAN/WAN trong Tổng công ty Điện lực miền Nam, nâng cao độ bảo mật của hệ thống, đảm bảo hệ thống mạng LAN/WAN hoạt động ổn định, an toàn và liên tục. Bảo trì và sửa chữa thiết bị văn phòng của Cơ quan Tổng công ty và Công ty. Hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty giải quyết các sự cố về mạng, máy chủ, router. Thực hiện bảo trì máy in TALLY cho các Điện Lực. Về công tác đào tạo công nghệ thông tin, Công ty đã thực hiện tốt công tác đào tạo sử dụng các phần mềm như FMIS, CMIS, EOffice, HRM cho các đơn vị. Nhằm nâng cao trình độ Công nghệ thông tin cho các đơn vị, Công ty đã chủ động đề xuất và mở các lớp đào tạo nâng cao cho các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty. Các lớp đào tạo là: Oracle, SQL 2008,… Công ty cũng đã tiếp tục hoàn thiện chương trình Đào tạo từ xa qua mạng (E-learning) và các giải pháp đào tạo trực tuyến (online) để đáp ứng yêu cầu mở rộng thêm loại hình đào tạo cho các đơn vị trong Tổng Công ty trong những năm tới. Hàng năm, công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh. Tổng hợp một số giải pháp, sáng kiến, đề tài từ năm 2005 đến nay như sau : - Năm 2005 toàn Công ty có 10 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến cấp Tổng công ty (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 16.6%), tổng số tiền làm lợi là 3.500.000.000 đồng, tổng số tiền thưởng 21.300.000 đồng. - Năm 2006 toàn Công ty có 6 sáng kiến, trong đó có 3 sáng kiến cấp Tổng công ty (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 10%), tổng số tiền làm lợi là 623.208.000 đồng, tổng số tiền thưởng 1.800.000 đồng. - Năm 2007 toàn Công ty có 2 sáng kiến (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 4%), tổng số tiền làm lợi là 1.000.000.000 đồng, tổng số tiền thưởng 2.500.000 đồng. - Năm 2008 toàn Công ty có 9 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến cấp Tổng công ty (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 11.3%), tổng số tiền làm lợi là 9.241.160.000 đồng, tổng số tiền thưởng 13.000.000 đồng. - Năm 2009 toàn Công ty có 8 sáng kiến, trong đó có 2 sáng kiến cấp Tổng công ty (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 10.8%), tổng số tiền làm lợi là 2.007.840.000 đồng, tổng số tiền thưởng 13.500.000 đồng. - Năm 2010 toàn Công ty có 13 sáng kiến (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 17.3%), tổng số tiền làm lợi là 7.642.692.500 đồng, tổng số tiền thưởng 20.900.000 đồng. - Năm 2011 toàn Công ty có 18 sáng kiến (đạt tỷ lệ SK/số công nhân viên là 22%), tổng số tiền làm lợi là 1.186.883.594 đồng, tổng số tiền thưởng là 29.000.000 đồng. Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Nam đã áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 từ năm 2009 và nâng cấp phiên bản mới của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Thường xuyên và duy trì đánh giá nội bộ 2 lần/năm. 100% đơn vị thực hiện mục tiêu chất lượng đạt yêu cầu Các hình thức đã được khen thưởng: - Huân chương lao động hạng Nhì: Số QĐ: 1338/2005/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2005 - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Số QĐ: 1486/QĐ-TTg ngày 17 tháng 09 năm 2009 - Bằng khen Bộ Công Thương, Số QĐ: 0105/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2011 - Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam + QĐ số 247/QĐ-EVN-TĐTT ngày 29 tháng 12 năm 2006. + QĐ số 1404/QĐ-EVN ngày 31 tháng 12 năm 2009. - Tập thể lao động xuất sắc: liên tục các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013 Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng các chính sách BHXH, BHYT theo Luật Lao Động VN Làm việc giờ hành chính, được nghỉ các ngày Lễ Tết theo quy định nhà nước và các chế độ khác Lương/ thưởng hấp dẫn, tùy vào năng lực làm việc của ứng viên

Bóng đá

Du lịch

Câu lạc bộ

Thể thao

Party

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo

Được đánh giá

4.0 / 5

Lương thưởng & phúc lợi
80% Complete (danger)
Đào tạo & học hỏi
80% Complete (danger)
Sự quan tâm đến nhân viên
80% Complete (danger)
Văn hoá công ty
80% Complete (danger)
Văn phòng làm việc
80% Complete (danger)

Viết đánh giá về công ty

Thêm đánh giá của bạn


  • Đánh giá của bạn sẽ được ẩn danh
  • Giúp cho các ứng viên tìm việc hiểu rõ hơn về công ty

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat