Công ty Cổ phần Thương mại XNK Asian Fine Foods ( AFF. Corp)

Công ty Cổ phần Thương mại XNK Asian Fine Foods ( AFF. Corp)

Kinh doanh
Tiêu chí hoạt động của Công ty: mang sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định đến với người tiêu dung Việt, vì sức khỏe vì cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng. Chúng tôi không chỉ tìm kiếm khách hàng, chúng tôi tìm người để tin tưởng và đồng hành.

Thông tin liên hệ

  • 17 Đào Duy Anh. F9. Q PN. Hcm
  • http://www.asianfinefoods.com.vn/
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo