Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất
Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tiền thân là Nhà máy Thép Đà Nẵng, được thành lập vào năm 1991 trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Thép Miền Nam và Công ty Cơ khí Đà Nẵng.
Trong quá trình hoạt động và phát triển, các bên liên doanh rút và chuyển vốn cho Tổng Công ty Thép Việt Nam, Nhà máy Thép Đa Nẵng trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam.
Năm 1998, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Thép Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ

  • Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiếu, Đà Nẵng
  • http://www.dnsteel.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo