CÔNG TY CỔ PHẦN SX-KD-XNK BÌNH THẠNH (GILIMEX)

CÔNG TY CỔ PHẦN SX-KD-XNK BÌNH THẠNH (GILIMEX)

Sản xuất/Vận hành sản xuất

Thông tin liên hệ

  • 370 Bạch Đằng, Phường 14, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
  • http://www.gilimex.com/index.asp
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 11 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo