CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Kinh doanh, Giáo dục/Đào tạo
Novaedu cung cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam, đặc biệt là các thế hệ trẻ. Phát huy được hiệu quả cao nhất các nguồn lực xoay quanh nhân tố cơ bản nhất là Nhân lực, kết nối cơ hội – hỗ trợ và thúc đẩy hệ thống doanh nghiệp cùng phát triển. Góp phần giá trị vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội cho đất nước.

Thông tin liên hệ

  • Tầng 2, Tòa 22 Đường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 118906, Việt Nam
  • home.novaedu.vn/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 3 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo