Công ty Cổ phần Cma-Cgm Việt Nam

Công ty Cổ phần Cma-Cgm Việt Nam

Giao thông vận tải/Thủy lợi
The CMA CGM Group is the world’s third-largest maritime container shipping company and number one in France. From its base in Marseille, CMA CGM is present in more than 150 countries through its network of over 650 agencies, with more than 18,000 employees worldwide (4,700 in France).

Thông tin liên hệ

  • 8th Floor, No 81-85 Ham Nghi Street, District 1, Ho Chi Minh City
  • http://www.cma-cgm.com.vn/vi
  • 100-200 cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 34 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe

Được hưởng bảo hiểm xã hội

- Competitive salaries that commensurate with your satisfaction to the job's requirements. - Professional work environment. - Annual leave, insurances will be following to Vietnam Law and as company's regulations.

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo