Xử lý thế nào khi giao việc nhân viên không làm?

9.49K lượt xem Nhân sựNhân sự
0

Khi giao việc mới, nhân viên nói: “Em được nhận vào chỉ đề làm phần việc này thôi, còn phần việc kia em không phải làm” Là quản lý bạn sẽ xử lý như thế nào?

Answered question
0

Lần 1: Sau h làm ở lại gặp anh nhé. Anh cần nc riêng vs em.
Lần 2: cảnh cáo trong cuộc họp chung.
Lần 3: lập biên bản vs lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Thông báo vi phạm lỗi toàn nhân viên
Lần 4: gửi mail trả phòng nhân sự. K nhận tại bộ phận.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 6 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link