Mức lương hay thu nhập của người làm nghề Marketing sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

14.09K lượt xem Marketing
48

Mọi mức lương đều phụ thuộc vào vị trí đang ngồi, quản lý khác, nhân viên khác.

Còn người lao động sẽ được tính lương dựa trên KPI đặt ra.

Ví dụ content thì kpi số bài viết, chất lượng bài viết (cái này phụ thuộc các chỉ số của Google Analytics), SEO thì là traffic thứ hạng từ khóa, FB thì là list data đổ về…;

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 3 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn