Mức lương hay thu nhập của người làm nghề Marketing sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

13.38K lượt xem Marketing
48

Mọi mức lương đều phụ thuộc vào vị trí đang ngồi, quản lý khác, nhân viên khác.

Còn người lao động sẽ được tính lương dựa trên KPI đặt ra.

Ví dụ content thì kpi số bài viết, chất lượng bài viết (cái này phụ thuộc các chỉ số của Google Analytics), SEO thì là traffic thứ hạng từ khóa, FB thì là list data đổ về…;

Changed status to publish
17

Theo mình thì ảnh hưởng bởi kinh nghiệm, tư duy của bạn.

Changed status to publish
15

Lương thì phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm của bạn. Còn hiệu quả công việc đạt được sẽ quyết định thu nhập của bạn, đạt hay vượt KPI đặt ra thì sẽ được thưởng thêm các khoản khác, ngược lại nếu k đạt thì có thể bị trừ lương,…

Changed status to publish
Viết trả lời của bạn