Lương chênh lệch so với lúc gửi thư mời PV bằng mail thì liệu có uy tín?

3

Dạ tình hình là lúc em nhận được thư mời PV sau khi gửi CV thì nhận được mức lương là ˜700$ nhưng khi đến PV trực tiếp HR lại due lương 500$ mặc dù em PV rất đạt qua 3 vòng anh chị nào có lời khuyên giúp em với ạ. Thanks m.n nhiều!

Answered question
11

Mức 700$ có thể là mức tối đa của cti đó, nên cũng tùy ứng viên Hr mới deal mức đó. Bạn có thể cân nhắc lại (nếu tự tin năng lực phù hợp mức 700$ thì có thể deal lại thẳng với Hr mà)

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 6 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link