Trần Thiên Trang | Reputations

Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Trung tâm nào học ngắn hạn đào tạo về content marketing không ạ?

Hiện em mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing nhưng e vẫn còn mơ hồ về ngành quá chưa dám đi làm và trong tình hình dịch hiện tại nữa. E dự định sẽ Gap year 1...

21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Hồ sơ để gộp 3 sổ BHXH thành 1?

Hiện mình làm 3Job và đều có đóng bh Giờ có nghỉ 1 job và lãnh sổ bhxh về nhưng mình lở làm mất vậy có cách nào xin cấp lại hoặc gộp thành 1 được không...

21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Vị trí sale online lương khởi điểm bao nhiêu ạ?

Hiện mức lương theo e tìm hiểu là 8-16tr e PV thì do CV có tính chất onl nên là không chỉ làm h hành chính mà ngoài giờ làm việc vẫn phải hoạt động HR due 8tr và...

21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Có nên vào thuế nhà nước làm không?

ơ bạn vào được hay không đã nếu được vào thì nên làm chứ

21/11/2021 10
Xem thêm