Lương chênh lệch so với lúc gửi thư mời PV bằng mail thì liệu có uy tín?

3

Dạ tình hình là lúc em nhận được thư mời PV sau khi gửi CV thì nhận được mức lương là ˜700$ nhưng khi đến PV trực tiếp HR lại due lương 500$ mặc dù em PV rất đạt qua 3 vòng anh chị nào có lời khuyên giúp em với ạ. Thanks m.n nhiều!

Answered question
47

Chuyện đó là bình thường mà bạn, lúc ban đầu chỉ là một con số ước lượng thôi. Sau khi phỏng vấn thì người ta sẽ đánh giá lại khả năng của bạn và  người ta chỉ trả cho bạn được 500$. Vui vẻ thì chấp nhận còn không thì…

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 6 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link