Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.41K lượt xem Marketing
0

Hồi trước nghe một tiền bối nói rất hay: Nếu chỉ nhận order từ copywriter thì là thiết kế. Nếu nhận brief, cùng thảo luận với team content và thiết kế đúng mục tiêu thì gọi là dân marketing ^^

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 9 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn