Khánh Linh | Reputations

Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Mất tinh thần khi đi làm

Cố gắng hết sức chưa bạn ơi. Sếp nào mặc nhiên cũng thích hách dịch với cấp dưới, nhưng hách dịch ở mức độ nào thì tùy trình độ và đóng góp của bạn...

02/12/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Vì sao CV nhiều kinh nghiệm làm việc mà vẫn bị loại

Mấy năm qua mình đã từng scan qua rất nhiều CV, quá bán là CV của các bạn sinh viên. So với thời ra trường của mình, giờ các bạn sinh viên đều có đầy ắp kinh...

21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Dấu hiệu của một người sếp tốt là gì?

Người sếp tốt là người không dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng khi nói chuyện với nhân viên. Đồng ý là ai cũng sẽ mắc sai lầm, bị sếp mắng nhưng không...

19/10/2021 10
Đã đăng ký tài khoản
Vào Sài Gòn làm việc có những khó khăn gì?

CNTT chắc ở gần mấy quận có mấy khu CN áh thì nhiều lương cao nữa, hoặc quận 1. Giấy tờ thì bạn có thể vào đây và đăng kí tạm trú. Bạn tìm hiểu thử giấy...

20/09/2021 20