File PDF được GG index, vậy backlink trên file PDF có giá trị không?

25.81K lượt xem Marketing
46

có tác dụng nhưng sẽ không đo đếm được, cứ link về trong Google search console là được nhé.

Changed status to publish
1

Có nhé, như content, bọ vẫn cào

Changed status to publish
0

Trên google drive nó index và có tác dụng. Còn bên ngoài google thì tùy theo!!! Không khéo nó phản tác dụng.

Changed status to publish
0

Theo mình backlink được user click về site đều là backlink có giá trị cả

Changed status to publish
0

chỉ cần nó index là đã có giá trị rồi!

Changed status to publish
Viết trả lời của bạn