Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.38K lượt xem Marketing
0

– Về mặt cơ cấu bộ phận, phòng ban thì Designer thuộc Marketing. Trong nhiều mô hình tổ chức bộ máy marketing quốc tế người ta gọi team/ phòng mà Des trực tiếp trực thuộc là Marketing Services hay In-house agency/ Internal agency (gồm có một vài trong các team Research, Media, Creative – Content, Design…).
– Về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì Designer là Creative, là Art chứ không phải Marketer.

0

Hồi trước nghe một tiền bối nói rất hay: Nếu chỉ nhận order từ copywriter thì là thiết kế. Nếu nhận brief, cùng thảo luận với team content và thiết kế đúng mục tiêu thì gọi là dân marketing ^^

Changed status to publish
0

ngành trong nghề.
Ngành thiết kế trong nghề marketing

Changed status to publish
0

Có chứ. Marketing cũng bao gồm việc sản xuất nội dung. Mà hình ảnh thì cũng nằm trong nội dung thôi.
Marketing nó là cả một chuỗi các bộ phận làm việc để hoàn thành mục tiêu sau cùng.

Changed status to publish
0

Hoàn toàn có nha. Designer trong team Marketing chính là tuyến đầu Content Marketing. Đừng quên Content có 2 phần: phần đọc và phần nhìn. Phần nhìn (hình ảnh/video) đập vào mắt. Họ biết 1 bản brief cần gì, và trình bày các USP lên bản thiết kế. Designer trong team Marketing quyết định một phần không nhỏ chất lượng của nội dung Marketing.

Changed status to publish
Viết trả lời của bạn