Học Marketing bắt đầu từ đâu và thăng tiến như thế nào?

23.93K lượt xem Marketing
3

Ban đầu khi mới ra trường, các bạn thường được làm những công việc kiểu “chỉ đâu đánh đấy” nhiều hơn là công việc sáng tạo. Có môi trường nào cho các bạn sáng tạo và thực thi tẹt ga ngay khi mới ra trường thì bạn nên biết trân trọng nha. Sau một thời gian đi làm, bạn nên chịu trách nhiệm nhiều hơn trong công việc của mình. Với lại tham gia nhiều hơn hoặc tham gia sâu hơn vào công việc của bạn đang làm.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 7 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn