Hồ sơ để gộp 3 sổ BHXH thành 1?

14.04K lượt xem Nhân sựBảo hiểm Nhân sự
7

Hiện mình làm 3Job và đều có đóng bh

Giờ có nghỉ 1 job và lãnh sổ bhxh về nhưng mình lở làm mất vậy có cách nào xin cấp lại hoặc gộp thành 1 được không ạ

Nếu mình làm mất sổ nhưng trên ap Vssid có hiện thì có được tính ko nếu mình cầm 1 sổ đi lãnh thôi ạ

Answered question
50

Bạn có 3 sổ BH và có thời gian đóng trùng nhau à =))). Pháp luật hiện hành không cho phép đóng bảo hiểm 2 nơi mà.

Nhưng cũng xin thông tin với bạn như sau:

1- Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có) => Bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm để lựa chọn 1 sổ và tham gia quá trình bảo hiểm thôi nhé.

2 – Nếu 3 sổ thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì bạn có thể đi gộp sổ. Nhưng muốn gộp sổ thì bạn phải còn đủ 3 sổ mới gộp được nha => Làm lại sổ đã mất và gộp sổ.

3 – “Nếu mình làm mất sổ nhưng trên ap Vssid có hiện thì có được tính ko nếu mình cầm 1 sổ đi lãnh thôi ạ” => Theo mình biết thì không được.

Trường hợp của bạn khá rắc rồi, nên tốt hơn hết bạn nên liên hệ với cơ quan bảo hiểm để được hướng dẫn.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link