Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.49K lượt xem Marketing
0

Có chứ. Marketing cũng bao gồm việc sản xuất nội dung. Mà hình ảnh thì cũng nằm trong nội dung thôi.
Marketing nó là cả một chuỗi các bộ phận làm việc để hoàn thành mục tiêu sau cùng.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 9 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn