Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?