Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.49K lượt xem Marketing
0

– Về mặt cơ cấu bộ phận, phòng ban thì Designer thuộc Marketing. Trong nhiều mô hình tổ chức bộ máy marketing quốc tế người ta gọi team/ phòng mà Des trực tiếp trực thuộc là Marketing Services hay In-house agency/ Internal agency (gồm có một vài trong các team Research, Media, Creative – Content, Design…).
– Về mặt chuyên môn nghiệp vụ thì Designer là Creative, là Art chứ không phải Marketer.

Bạn đang xem 1 trong số 9 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn