Chi phí công đoàn thì doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm, người lao động đóng bao nhiêu phần trăm?

2.82K lượt xem Nhân sự
0

Mọi người cho mình hỏi là chi phí công đoàn thì doanh nghiệp đóng bao nhiêu phần trăm, người lao động đóng bao nhiêu phần trăm ạ? Và nộp chi phí công đoàn cho cơ quan nào a? Cảm ơn mọi người

Changed status to publish
0

Chi phí công đoàn là có 2% kinh phí công đoàn do công ty đóng, và 1% đoàn phí do NLĐ đóng. 1% đoàn phí này có thể nói chuyện vs nên CĐ chỉ đóng khoảng 10 đoàn viên thôi. Năm rồi mình xin được chỉ phải đóng 1% đoàn phí cho 10 LĐ ấy.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 3 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link