Các bạn làm Sale rồi có thể cho mình xin ít cảm nhận, khó khăn trong nghề k ạ?