Bạn nghĩ sao về “Làm sales là mặt phải dày, kiên trì và lươn lẹo một chút thì mới chốt được khách”?

24.00K lượt xem Sale/Kinh doanh
3
0 Bình luận

Có quan điểm cho rằng: “Làm sales là mặt phải dày, kiên trì và lươn lẹo một chút thì mới chốt được khách!”
Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Answered question
1

Bán hàng thế kỉ 21, nhất là sau dịch sẽ tập trung vào giá trị thật và sự chân thành. Lượn lẹo thì vẫn có thể sống nhưng không thành công được

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 6 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link