Bùi Thị Huỳnh Như | Answers

Đồng nghiệp còn đỡ, SẾP cơ. Mỗi lần bước vào là tôi ngạt cmn thở. Chỉ biết nhắc nhở nhẹ thôi bạn =)))

Xem câu hỏi
0 thích

Ngoại hình có quan trọng hay ko? Câu hỏi đó theo mình chẳng có ý nghĩa j, ngoại hình của mình cố định rồi, mình chỉ có cố gắng làm nó đẹp hơn/ hoặc xấu hơn...

Xem câu hỏi
0 thích

Hơi căng vòng pv và thử việc, còn về sau chủ yếu là thái độ

Xem câu hỏi
0 thích

Lần 1: Sau h làm ở lại gặp anh nhé. Anh cần nc riêng vs em. Lần 2: cảnh cáo trong cuộc họp chung. Lần 3: lập biên bản vs lý do không hoàn thành nhiệm vụ. Thông báo...

Xem câu hỏi
0 thích

Bản thân mình là người từng trải và đúc kết được rằng công cụ sử dụng sẽ giúp bạn lên đến 60% còn 40% còn lại là dựa vào tư duy quản lý của bạn. Ví...

Xem câu hỏi
0 thích